Het opslaan van terreinen noemen we 'survey'. Het inscannen van vlakke terreinen, industriegebieden, gebouwcomplexen is eenvoudig mogelijk. Met als resultaten hoge resolutie foto's, 3D puntenwolken en geo-gerefereerde data. GIS, BIM, Autodesk, vele nabewerkingen zijn mogelijk.


Landmeten (Geo data)

Een terrein kan eenvoudig ingemeten worden door een drone. Met als resultaat een bestand met daarin het ingemeten terrein. Deze kunt u gebruiken in uw 3D software of CAD programma. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld beheerders van terreinen.


3D modellen

Van bestaande kunstwerken die op leeftijd zijn is vaak geen tekening beschikbaar, of slechts heel oude tekeningen. Voor deze kunstwerken gaat het inscannen vaak sneller dan handmatig inmeten. Door kunstwerken in te scannen kan achteraf (virtueel) elke maat worden bepaald en is alle informatie in 3D beschikbaar.


Warmtebeelden

Voor het monitoren van zonnepanelen zijn warmtebeelden zeer effectief. Een verkleuring op het warmtebeeld geeft een indicatie over de (rest)levensduur van de panelen. Ook voor opzoeken van warmtelekken en isolatieproblemen zijn warmtebeelden een effectief middel, bijvoorbeeld bij affakkelinstallaties.